Technika betonových spár u plošného vytápění hal

Návrh dilatačních spár 

Návrh spár má na starosti projektant stavební firmy, popř. statik a na základě nízké topné teploty je nezávislé na průmyslovém plošném vytápění. Zásadně se rozlišuje mezi spárami, které jsou potřeba pro omezení velikosti prvků a spárami, které oddělují jeden stavební díl od druhého.


Odborný projektant pro vytápění potřebuje tento plán spár, aby podle toho určil a naplánoval topné okruhy.

Jalové spáry 

Jalové spáry jsou „uměle vytvořené trhliny“ v podlahové desce a slouží jako místo žádaného zlomu. Po vytvrzení betonu bude příčný řez oslaben naříznutím povrchu a bude vyprovokováno vytvoření trhliny na definovaném místě (kontrolované tvoření trhliny). Hloubka řezu činí asi 25 až 30 % tloušťky desky. Řezání nesmí být provedeno příliš brzy, jelikož řez se v nedostatečně vytvrzeném betonu „třepí“.

Jalové spáry budou u velkoplošného betonování uspořádány jako příčné a podélné spáry, jakož i jako příčné spáry při betonování v pásech.
 

Pracovní spáry

Povrchové spáry (nazývány také jako pracovní spáry) vznikají nabetonováním na odpojený, dříve vyrobený výřez. Vytvoření je s drážkou a pružinou, při spojení s hmoždinkami také s hladkými čelními plochami. Oddělíte betonovou desku po celé její tloušťce. Pracovní spáry budou uspořádány jako podélné spáry při betonování v pásech a jako příčné spáry při betonování v polích.

Dilatační spáry

Prostorové spáry oddělují podlahovou desku od jiných stavebních dílů, jako např. podpěr, stěn, šacht, žlabů atd. Tím se zamezí přenosu dodatečné horizontální zátěže ve vstupním nebo výstupním stavebním dílu. Dále by měly prostorové spáry umožnit volné rozpínání betonu.

U prostorových nebo pracovních spár budou procházející topné trubky chráněny, na základě očekávaného mechanického zatížení, s 0,5 m dlouhou ochrannou trubkou.