Systém průmyslového plošného vytápění LoWaTec-Q4

Průmyslové plošné vytápění LoWaTec - Q4 okružní potrubí je napojeno na rozdělovač a je použité jako rozvodné – rozdělovací vedení. Výhodou této pokládky je, že se může realizovat až 6000 m² na jeden rozdělovač - oproti klasickému systému podlahového vytápění, kde je možné pouze okolo 1200 m² pro jeden rozdělovač.

Hlavní průtok jedné topné skupiny (potrubí d 25 mm) se rozděluje u systému LoWaTec-Q4 na dvě přípojná vedení a umožňuje tím zmenšení průřezu trubky. Potrubní vedení vytápěných ploch je zajištěno pomocí PE-Xa trubky LoWaTec 20x2 mm. Topné okruhy mají u tohoto systému přibližně stejnou délku a budou protékat paralelně, takže všechny topné okruhy budou mít přibližně stejnou ztrátu tlaku a nastaví si tak stejnou výkonnost v topných okruzích. Připojení topných okruhů na rozdělovač bude provedeno difuzně těsnou mosaznou fitinkou.

Rozdělovací potrubí budou položena ve stejných odstupech jako topné okruhy. Tím se stává rozdělovací potrubí zároveň topnou plochou (viz příklad pokládky). Poměrná plocha rozdělovacích potrubí na celkové ploše činí asi 15 až 25 %.

Nákladná montáž tepelně izolované potrubní sítě v těžko příslupné instalační výšce (>5 m) odpadá, jelikož centrální rozdělovač může být nainstalován v blízkosti zdroje tepla.

Příklady projektování:       

a) ti=15°C, qH,max =50 W/m²,
    tV/tR=50/35°C, SÜ=200 mm
    AH,max=350 m², VA 45

b) ti =18°C, qH,max=65 W/m²,
    tV/tR =50/35°C, SÜ=200 mm
    AH,max =275 m², VA 30


c) ti =18°C (ti=26°C), (Vytápění/chlazení)
    qH,max.=65 W/m² (qK,max.=24 W/m²)
    tV/tR =40/30°C (tV/tR =16/20°C),
    SÜ=200 mm
    AH,max =200 m², VA 15

 

 

 

 

 

Máte dotaz k tomuto druhu plošného vytápění?