Systém průmyslového plošného vytápění LoWaTec-Q2

U průmyslového plošného vytápění LoWaTec-Q2 budou topné okruhy klasicky napojeny na průmyslový rozdělovač. Tento systém je vhodný pro „menší“ plochy až do 1200 m².

Jednotlivé vytápěné plochy budou opatřeny PE-Xa trubkami LoWaTec o rozměrech 25x2,3 mm a připojeny na průmyslový rozdělovač. K ohybu potrubí před rozdělovačem budou použity oblouky potrubního vedení.

Na základě realizovatelných délek topného okruhu asi 200-280 m (podle případu použití) a maximálního průtoku vody průmyslovým rozdělovačem, je maximálně připojitelná topná plocha pro jeden rozdělovač menší než u systému LoWaTec-Q4.
LoWaTec-Q2 je pro mnohé „menší“ objekty ovšem dostačující.

Průmyslové rozdělovače od firmy LoWaTec jsou k dostání od 2 až po 20 topných okruhů. Připojení topných trubek bude provedeno pomocí svěrného šroubení 25.

Pokud by systémem LoWaTec-Q2 měly být vytápěny, popř. chlazeny větší plochy, pak musí být opatřeno více rozdělovačů.

Příklady projektování:

a)  ti=15°C, qH,max =50 W/m²,
     tV/tR=50/35°C, SÜ=200 mm
     AH,max=100 m², VA 45

b) ti =18°C, qH,max=65 W/m²,
    tV/tR =50/35°C, SÜ=200 mm
    AH,max =75 m², VA 30

c. ti =18°C (ti=26°C), (Vytápění/Chlazení)
    qH,max.=65 W/m² (qK,max.=24 W/m²)
    tV/tR =40/30°C (tV/tR =16/20°C),
   SÜ=200 mm
   AH,max =35 m², VA 15

AH,max = max. plocha pro topný okruh

 

 

 

 

 

Máte dotazy k tomuto typu plošného vytápění?